اعضای پژوهشی مرکز

 

اعضای هیات علمی تمام وقت

 نام و نام خانوادگی  مرتبه علمی/رشته تحصیلی لینک به سامانه علم سنجی
             تصویر            
مسعود صالحی استاد بیماری‌های عفونی      لینک            
حميدرضا كوهپايه دانشیار بیماری‌های عفونی  لینک
ملیحه متانت استاد بیماری‌های عفونی  لینک  
احمد مهرآوران استادیار نانوفناوری دارویی لینک  
محمد نادری
استاد بیماری‌های عفونی لینک
محمد هاشمي شهري دانشیار بیماری‌های عفونی لینک  
فاطمه عابدی پور
استادیار بیماری‌های عفونی لینک
لیلی محمدی جرجافکی
استادیار مهندسی بهداشت محیط لینک


بیتا مودی
استادیار بافت شناسی پزشکی
لینک

اعضای هیات علمی نیمه وقت

 نام و نام خانوادگی    مرتبه علمی/رشته تحصیلی  لینک به سامانه علم سنجی 
              تصویر                  
سودابه اعتمادی
استادیار انگل شناسی پزشکی لینک
یوسف امینی استادیار باکتری شناسی لینک
عرفان ایوبی امیرآباد
استادیار اپیدمیولوژی
لینک
ذکریا بامری استادیار باکتری شناسی پزشکی  لینک

عليرضا بخشي پور

کشکوئیه

دانشیار بیماری‌های گوارش
 لینک  
 محمد بكاييان  استاد میکروب شناسی  لینک  
داوود بلارک
مربی مهندسی بهداشت محیط  لینک
صالح الدین بویا
استادیار بیماری‌های کلیه بالغین
 لینک
منصور رحمتی بالا قلعه مربی انگل‌شناسی پزشکی  لینک  

مهدی زند حقیقی   استادیار باکتری شناسی  لینک  
نرجس سرگلزایی استادیار پزشکی اجتماعی  لینک  

زهرا حیدری
استاد بافت شناسی پزشکی
 لینک
عليرضا سليمي خراشاد استادیار قارچ شناسی پزشکی  لینک  

شهرام شهركي زاهدانی استادیار میکروب شناسی  لینک
سمانه عبداللهی خبیصی استادیار انگل‌شناسی پزشکی  لینک  
حامد فنائی
استادیار فیزیولوژی لینک
فرحناز فرزانه
دانشیار نازایی و IVF
لینک
سحر کاکائی
استادیار روماتولوژی
لینک  
ابراهیم کرد
استادیار ویروس شناسی پزشکی لینک
افسانه کریمی
استادیار مدیریت اطلاعات سلامت
لینک
حسین کمانی
استادیار مهندسی بهداشت محیط
لینک
رضا کیخا استادیار زیست فناوری پزشکی
 لینک
ناصر کیخا استادیار قارچ شناسی پزشکی  لینک  
طاهره صفری استادیار فیزیولوژی لینک
حامد طاهری

استادیار بیماری‌های داخلی
لینک
سیده فاطمه موسوی عمادی استادیار بیماری‌های گوارش و کبد بالغین
لینک
نزارعلی مولائی
استادیار بیماری‌های ریه   لینک
هادی میراحمدی  استادیار انگل‌شناسی پزشکی  لینک  
حمیدرضا محمودزاده ثاقب
استاد بافت شناسی پزشکی لینک

اعضای غیر هیات علمی

نام و نام خانوادگی
 مدرک و رشته تحصیلی 
            ایمیل                        تصویر      
نرگس اربابی  کارشناس ارشد ژنتیک
 narges.arbabi@gmail.com   
الهام پهلوانی  کارشناس ارشد شیمی  elham_pahlavani@yahoo.com  
سمیه جهانی کارشناس ارشد میکروب شناسی
  s_jahani66@yahoo.com  
ناهید سپهری راد کارشناس ارشد میکروب شناسی
  nahid.sepehri@gmail.com  
مهدیه شفقت  کارشناس ارشد زیست شناسی
  Shafaghat.m@gmail.com


 

 


مدیریت مرکز

محتوای مرتبط

  • زاهدان- بزرگراه خلیج فارس- بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)- مجتمع مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه- مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری
  • 9816743111
  • +985433295665

سروش لیست سایت های دانشگاه

 


تعداد بازدیدکنندگان امروز 49
آخرین بروزرسانی سایت: 59 روز قبل