تماس با مرکز

ایمیل مرکز: idrc@zaums.ac.ir

وب سایت مرکز: http://idrc.zaums.ac.ir

تلفن مرکز: 33295652-054 (داخلی 1704)

آدرس مرکز: بزرگراه خلیج فارس- بیمارستان امام علی- مجتمع جامع مراکز تحقیقاتی- مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری

کد پستی: 9816743111 

 

 


محتوای مرتبط