تماس با مرکز

ایمیل مرکز: idrc@zaums.ac.ir

وب سایت مرکز: http://idrc.zaums.ac.ir

تلفن مرکز: 05433295665

آدرس مرکز: بزرگراه خلیج فارس- بیمارستان علی ابن طالب (ع)- آزمایشگاه جامع تحقیقات- مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری

کد پستی: 9816743111 

 

 

 


محتوای مرتبط