رویدادها
اخبار مرکز

برگزاری جلسه ی شورای پژوهشی مرکز عفونی و گرمسیری در تاریخ 27 بهمن 1398
برگزاری جلسه ی کارگروه بهداشت محیط در تاریخ 29 دی 1398
برگزاری جلسه ی شورای پژوهشی مرکز عفونی و گرمسیری در تاریخ 29 دی 1398
برگزاری کارگاه اطفاء حریق در تاریخ 23 دی 1398
برگزاری جلسه ی هم اندیشی اعضای مرکز در تاریخ 7 دی 1398
کسب عنوان پژوهشگر برگزیده دانشجویی سال 98 توسط دکتر بیتا مودی دانش آموخته دکتری تخصصی پژوهشی مرکز در تاریخ 5 دی 1398
برگزاری کارگاه تکنیک‌های مولکولی(PCR) در تاریخ 14-13 آذر 1398
برگزاری کارگاه تکنیک‌های مولکولی(PCR) در تاریخ 30-29 آبان 1398
برگزاری جلسه ی کارگروه مالاریا در تاریخ 25/08/98
همکاری مرکز در برگزاری چهارمین کنگره بین‌ المللی و هشتمین همایش کشوری بروسلوز در تاریخ 23-22 آبان 1398
برگزاری جلسه ی بررسی عملکرد شش ماهه مراکز تحقیقاتی، جمع بندی و اولویت بندی عناوین پژوهشی در تاریخ 98/07/08
برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز عفونی و گرمسیری در تاریخ 98/04/11
برگزاری جلسه دفاع اولین دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی مرکز عفونی در تاریخ 98/04/09
برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز عفونی و گرمسیری در تاریخ 97/12/07
برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز عفونی و گرمسیری در تاریخ 97/12/02
برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز عفونی و گرمسیری در تاریخ 97/11/16

محتوای مرتبط